Print deze pagina

Nieuws

Driemarkers leren reanimeren


Een geruststellende gedachte voor iedereen die door scholengemeenschap 'De Driemark' uit Winterswijk loopt: sinds september lopen er tien extra gecertificeerde hulpverleners door deze school.
Acht leerlingen uit vwo5 die het vak NLT (Natuur, Leven en Technologie) volgen behaalden samen met hun docent en TOA het reanimatiecertificaat.

Zij volgden een uitgebreide cursus op twee donderdagmiddagen van de instructeurs van Socorro in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting.

Zo leerden de cursisten o.a. hoe je iemand stabiel moet leggen en welke handelingen er verricht dienen te worden als ze een persoon bewusteloos aantreffen.
De geslaagden weten nu niet alleen hoe ze moeten reanimeren, maar kunnen ook helpen wanneer een snoepje vast in de keel zit en wat te doen als degene naast je een hoestbui krijgt.

De cursusleiding complimenteerde de groep voor hun inzet en vaardigheden en kwam dan ook tot een unaniem besluit: iedereen geslaagd! Een tip van de geslaagden voor mensen die dit certificaat niet hebben: kijk eens op www.6minutenzone.nl

De cursisten met instructeurs

Vorige pagina: Home
volgende pagina: Over ons